Privacy policy

Poskytnutí osobních údajů

Souhlasím s poskytnutím údajů ve smyslu ust. § 5 ods.2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů mnou poskytnutých správci osobních údajů společnosti Oui Boutique s.r.o., IČO: 06628265, se sídlo: Spálená 5, 110 00 Praha 1 (dále též jako „správce“) a souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly zpracovány za účelem navázání emailové komunikace.

Autorská práva

Fotografie, grafická díla a další prvky, které jsou součástí webové stránky (dále společně jen jako „autorská díla“) mohou být jednotlivě a/nebo jako celek chráněny autorským právem. Není-li s provozovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem.
Zejména tak není bez souhlasu provozovatele dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení hospodářského prospěchu (ať už přímého či nepřímého), a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování, vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).